Z poważaniem,
Imię Nazwisko
Stanowisko


tel.: 18 44 99 XXX
e-mail: XXX@wsb-nlu.edu.pl

 

 

Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University

CloudA uczelnia w chmurze

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University
z siedzibą w Nowym Sączu
ul. Zielona 27, 33- 300 Nowy Sącz
NIP: 734-10-03-635
tel.: 18 44 99 100,  e-mail: office@wsb-nlu.edu.pl

FacebookInstagramLinkedInTwitterYouTube

Niniejsza wiadomość i jej wszelkie załączniki są ściśle poufne i przeznaczone do wyłącznej wiadomości osób, do których zostały zaadresowane. W przypadku omyłkowego otrzymania prosimy o ich niezwłoczne odesłanie. Wszelkie treści winny być traktowane jako prywatne i prosimy o zachowanie ich poufności, ponadto informacje lub opinie w nich zawarte niekoniecznie pokrywają się ze stanowiskiem Uczelni.
This message and any attachments are confidential and intended solely for the use of the individual to whom it is addressed. If you have received this email in error please send it back to the person that sent it to you. We ask you to respect the confidentiality of its contests, any views or opinions presented are solely those of its author and do not necessarily represent those of University.